Onderzoek

We hechten bijzonder veel waarde aan innovatie, kennisontwikkeling en het delen van kennis. Innoveren is inherent aan het veredelingswerk. Rond onderzoeksvragen samengestelde teams richten zich op teelt, vermeerdering, kwaliteit en productiemethoden. Innovatie kan ook buiten onze core business plaatsvinden, zoals het realiseren van een pioniersproject als diepe geothermie om op meer duurzame wijze de kas te verwarmen.

Testen in de kassen en het laboratorium

Voor onderzoek in de kassen hebben wij verschillende gescheiden testafdelingen. Op die afdelingen kunnen we de belichting, scherming, luchtvochtigheid, verwarming en het CO2-gehalte apart sturen. Dit biedt de mogelijkheid tot het uitvoeren van betrouwbare proeven, die de gehele teelt van opkweek tot en met de bloeifase kunnen omvatten. Onze laboratoria voorzien ook in een gedegen infrastructuur voor het uitvoeren van laboratoriumonderzoek.

Samen met partners

Klantvragen vertalen we ook naar onderzoek. Dit pakken we op in intern onderzoek en/of samenwerkingsprojecten. Eén van de partners in onderzoeksprojecten is Wageningen University & Research. Ook nemen we deel aan onderzoek in het kader van het topsectorenbeleid. In deze TKI-projecten (Topconsortium voor Kennis en Innovatie) investeren overheid, bedrijven en wetenschap samen in onze sector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.