Duurzaamheid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Floricultura

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is onze natuurlijke manier van ondernemen. We maken continu aanpassingen om ons productieproces te verduurzamen. Deze aanpak werd onderkend door de Omgevingsdienst IJmond die ons nomineerde voor een Duurzaamheid Award. We nemen ook deel het Milieu Plan Sierteelt (MPS) en hebben een A kwalificatie.

Aandacht voor medewerkers

MVO betekent voor ons ook het bieden van een positieve bijdrage aan de omgeving en goede werkomstandigheden voor onze medewerkers. 

Aardwarmte

Met ons diepe geothermie systeem aan de Cieweg in Heemskerk verminderen we het verbruik van fossiele hulpbronnen. Het verwarmen van onze kassen met deze aardwarmte van 3.000 meter diepte betekent een jaarlijkse besparing van rond de vijf miljoen kuub gas. Daarmee vermijden we lokaal een uitstoot van 9.000 ton aan CO2 per jaar. Diepe geothermie is voor Nederland een nieuwe en veelbelovende techniek om de transitie te maken naar een meer duurzame energievoorziening. Als pionier in het ontwikkelen van deze techniek voor duurzame warmte in Nederland bevorderen wij kennisdeling op dit gebied door onze deelname aan de Dutch Association Geothermal Operators (DAGO) en het Platform Geothermie.

In april 2018 heeft regionale zender NH een nieuwsitem over ons geothermie systeem gemaakt.

Gesloten kas met warmte- en koudeopslag

Duurzaamheid is eveneens de leidende gedachte achter ons kassencomplex aan de Strengweg in Heemskerk. Wij hebben daar in de teelt zowel een warmte- als koelvraag en telen daar in een ‘kas zonder gas’ of ‘gesloten kas’. De kas maakt gebruik van een ondergrondse warmte- en koudeopslag (WKO).