Wils. Blazing Lustre 'Night Ruby' 70077

tamanho do vaso
12
tamanho da flor
comprim. da haste
tamanho do vaso: 12