Oda. Stirbic 'Favorite' 65116

tamanho do vaso
12
tamanho da flor
comprim. da haste
tamanho da flor: 0
 
tamanho do vaso: 12