Floricultura behaalt MPS-GAP Certificering

Sinds augustus 2019 is Floricultura in Nederland MPS-GAP gecertificeerd, en daarmee ook GLOBALG.A.P. “Naast dat de productie veel aandacht en goede zorg vergt, geldt dit ook voor onze mensen. Met deze certificering benadrukken we dat Floricultura kwaliteit en duurzaamheid borgt. Hiermee komen we tegemoet aan eisen uit de markt op het vlak van transparantie en traceerbaarheid”, stelt Wart van Zonneveld, bij Floricultura verantwoordelijk voor het duurzaamheidsbeleid. “Heel positief om te zien hoe Floricultura hiermee bijdraagt aan het continu verduurzamen van de keten”, aldus Jeroen Oudheusden, directeur van het internationale Floriculture Sustainability Initiative FSI.

MVO
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor Floricultura altijd al een natuurlijke manier van ondernemen geweest. Het leveren van een positieve bijdrage aan de omgeving is daar een onderdeel van. Maar ook in het bieden van goede werkomstandigheden nemen wij onze verantwoordelijkheid. Floricultura is sinds jaren MPS-ABC gecertificeerd. Afgelopen jaar is hier ook MPS-ProductProof bij gekomen. Met het behalen van de GLOBALG.A.P certificering inclusief GRASP, gaan wij verder in borgen van kwaliteit en duurzaamheid. Als lid van het Floriculture Sustainability Initiative (FSI) voldoen wij hiermee ook aan de door FSI gehanteerde voorwaarden voor duurzaam geproduceerde planten.

Beleidsdoelstellingen
Al jaren staat bij Floricultura duurzaamheid hoog in het vaandel en voert het continu aanpassingen door om het productieproces te verduurzamen. Dit betekent dat naast maatregelen op sociaal vlak, wij ook onder meer doorlopend zoeken naar mogelijkheden om het milieu nog minder te belasten. Hierbij wordt vooral gekeken naar hernieuwbare energiebronnen, hergebruik van grondstoffen en het beperken van emissies. Een voorbeeld hiervan is de realisatie van de aardwarmteput van waarmee onze kassen al jaren duurzaam worden verwarmd.

Medewerkers Floricultura trots op het behaalde MPS-GAP certificaat.

Medewerkers Floricultura trots op het behaalde MPS-GAP certificaat.